394 Στήλη
Η Honya Biotech εστιάζει σε σταθμούς εργασίας σύνθεσης DNA/RNA, σταθμούς εργασίας με πιπέττα και έκλουση, εξοπλισμό αποπροστασίας, εξοπλισμό διαλυμένου αμιδίτη, σταθμό εργασίας καθαρισμού, στήλες σύνθεσης, φωσφοραμιδίτες, αμιδίτη τροποποίησης, αντιδραστήρια σύνθεσης, διάφορα αναλώσιμα, τα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά DNA, κ.λπ. Προϊόντα και υπηρεσίες σύνθεσης /RNA στον κόσμο.

394 Στήλη

  • 394 Στήλη σύνθεσης για Oligo Synthesizer

    394 Στήλη σύνθεσης για Oligo Synthesizer

    Αυτή η στήλη ταιριάζει για συνθεσάιζερ ABI, K&A, εάν έχετε αυτόν τον εξοπλισμό, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη στήλη, μπορούμε να προσφέρουμε το οικονομικό προϊόν και την καλή εξυπηρέτηση μετά την πώληση.